Formulari d'accés a Matricula Tecnocampus
Curs 2020-21

Dades Personals

Fotografia de carnet


Aquesta fotografia s'utilitzarà per generar el vostre carnet d'estudiant.

La fotografia ha de complir els següents criteris, en cas contrari no us permetrà continuar, i no es podrà generar la vostra alta correctament:

  • El format de la imatge ha d'estar en .jpg o en .jpeg
  • El tamany de la fotografia no pot superar com a màxim 2Mb de pes
  • La imatge ha de tenir un tamany mínim de 176px d'amplada i 220px d'alçada.
  • La foto ha de ser de tipus bust. Vol dir que la imatge no pot ser de cos sencer, ni de mig cos, com a molt de pit cap a munt, o només de cara, es molt important que es vegi la cara sencera i que sigui identificable, preferiblement amb el fons blanc.
Primer fes click a la icona verda per seleccionar una foto del teu ordinador / dispositiu. Quan hagis sel·leccionat la fotografía utilitza els icones de + i - per ajustar-la al recuadre i fes clic a la icone verda de retallar per aplicar els canvis

Aquesta foto es la que es farà servir per al teu carnet d'estudiant i per al campus virtual

Situació Professional

Dades Acadèmiques

Per què Tecnocampus ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nota de tall
Proximitat geogràfica
Ambient
Reputació del centre
Instal·lacions
Proximitat del professorat
Pel prestigi del títol UPF
Per les expectatives professionals

Transport i comunicacions

Expectatives i Opinió

1 2 3 4 5
Adquirir coneixements profunds de les àrees pròpies de la titulació
Rebre atenció personalitzada i tutorització durant els estudis
Adquirir un bon coneixement d’idiomes
Poder fer estades a l’estranger
Poder fer pràctiques en empreses
Rebre docència en anglès
Aprendre a treballar en equip
Aprendre a ser autònom en la presa de decisions
Saber expressar-me correctament tant oralment com per escrit
Adquirir competències emprenedores
Facilitar-me la inserció laboral
Poder participar en activitats culturals (teatre, dansa, lliga de debat, fotografia,...) com a membre de la comunitat universitària
Poder participar en activitats esportives (futbol, bàsquet, castellers universitaris,...) com a membre de la comunitat universitària
Poder participar com a voluntari en activitats solidàries o de cooperació com a membre de la comunitat universitària

Primeres impressions